Omite cursuri disponibile

Cursuri disponibile

 • Modulul ”Operator texte și imagini” vine în întâmpinarea nevoilor de instruire a cursanților în domeniul utilizării calculatoarelor. Este inutil să mai argumentăm utilitatea computerelor în lumea afacerilor. Aceste unelte ale societății moderne servesc deseori la reducerea efortului fizic implicat și totodată la conferirea unei valori adăugate produselor sau serviciilor. În vederea menținerii în stare de funcționare a calculatoarelor, utilizatorii trebuie să dețină cunoștințele elementare despre componentele acestora, numită și partea hard.

  Printre aplicațiile cele mai utilizate în întreaga lume se numără cea de redactare a textelor (Microsoft Word). Aceasta oferă o gamă largă de instrumente şi funcţii pentru crearea, modificarea şi controlul informaţiilor, pentru a permite crearea simplă şi rapidă de documente cu aspect profesionist.

  Prezentarea propriei afaceri în diferite contexte va deveni o practică de rutină pentru viitorul antreprenor. În acest sens este prezent în modul programul Microsoft Power-Point care permite construirea de prezentări dinamice, conținând atât imagini si scheme sugestive cât și elemente video.

  Calculatoarele sunt resurse valoroase care pot ajuta mult activitatea în care lucrați. Atât calculatoarele, cât şi datele stocate pe ele sunt vulnerabile şi pot fi alterate sau distruse dacă nu le asigurăm o protecţie adecvată şi mereu actualizată împotriva ameninţărilor existente. În ultimul capitol se  prezintă o serie de sugestii pentru asigurarea unei securități optime pentru calculator.

  Modulul: ”Operator texte și imagini” completează cursul de Competențe antreprenoriale cu o componentă din ce în ce mai indispensabilă: capacitatea de a lucra pe calculator.

 • Modulul Fii antreprenor reprezintă partea introductivă a cursului Competențe antreprenoriale. Acesta dorește să acorde cursantului elanul motivațional, necesar în deschiderea unei afaceri. Prin succesiunea capitolelor, temerile și prejudecățile legate de lumea afacerilor sunt individual prezentate și discutate, astfel fiecare având posibilitatea de a evalua obiectiv și real propriile capacități de a se lansa în acest domeniu.

  Totodată, modulul construiește imaginea antreprenorului model, în așa fel încât să fie lesne de dedus traiectoria pe care fiecare dintre cei curajoși va trebui să o parcurgă spre a deveni de succes. Prezentarea antreprenoriatului sub toate aspectele sale precum și a factorilor interni și externi care blochează respectiv sprijină inițiativa este însoțită de reliefarea importanței creativității și inovației. Imaginea asupra realităților unei afaceri de tip start-up (debutantă) devine astfel limpede. Dezvoltarea acesteia depinde de personalitatea și istoricul întreprinzătorului, de contextul de familie în care se găsește acesta, de influențele pieței și tehnologiei, de suportul instituțional și nu în ultimul rând de mediul de lucru.

  Antreprenorul ocupă un rol cheie în societate, a cărui dinamism îi marchează constant faptele. Presiunea sub care acționează acesta devine inevitabil un mode de viață. În cadrul modulului sunt de asemenea prezentate aspecte ce țin de rezolvarea problemelor, managementul timpului și stresului chestiuni a căror importanță este din ce în ce mai recunoscută.

  Fiind întâiul modul din cursul Competențe antreprenoriale, Fii antreprenor introduce cursanții în tematică și le acordă acestora instrumentele necesare următoarelor module.

 • Modulul ”Comunicare în afaceri” are drept scop sprijinirea cursanților în vederea îmbunătățirii comunicării, atât pe plan personal, cât și pe plan profesional sau organizațional. Modulul tratează aspectul comunicării din două perspective: 1. Comunicarea interpersonală (mai buna cunoaștere a propriilor calități și defecte și astfel îmbunătățirea comunicării ca persoane) și 2. Comunicarea în cadrul afacerii (ce expune toate tipurile de situații care pot să apară pentru cei angrenați într-o activitate economică de la comunicarea cu angajații până la relaționarea și fidelizarea clienților).

  Necesitatea acordării unei atenții deosebite comunicării rezultă din următoarele realități: a) nu există non-comunicare, b) comunicarea are 2 nivele: informațional și relațional, c) există 3 feluri de comunicare: verbală, nonverbală, paraverbală, d) comunicarea este un proces continuu, e) există situații de comunicare de la egal la egal și comunicare complementară.

  Atitudinea managerilor față de mediul intern dar și față de cel extern este cea care face diferența dintre succes și eșec necesitând construirea unei strategii chibzuite.

  Comunicarea internă reprezintă totalitatea interacțiunilor de comunicare ce se desfășoară în cadrul unei întreprinderi între directorul general și proprietarul sau coasociații întreprinderii, între director și angajații întreprinderii, precum și între diferitele nivele de angajați. Comunicarea externă este comunicarea despre sine a întreprinderii, despre produsele și  serviciile sale,  cu interlocutori din afara întreprinderii (cumpărători, investitori, beneficiari ai serviciilor, parteneri potențiali, etc.)

  Guest access
 • Modulul ”Bazele marketingului” își propune să familiarizeze cursantul cu ”arta și știința de a vinde”. În procesul de marketing locul central îl ocupă clientul cu cerinţele, nevoile şi preferinţele sale. Pentru a avea succes într-un mediu competitiv cunoașterea mixului de marketing format din produs/serviciu, preț, locul vânzării, reclama / promoția este aspectul ce trebuie avut continuu în vedere de un manager. Oamenii își satisfac nevoile și dorințele cu produse și servicii.

  Conceptul de produs nu se limitează numai la obiectele fizice. Pe lângă bunurile palpabile, produsele includ și servicii, care sunt activități sau beneficii oferite spre vânzare care sunt intangibile și nu conferă drept de proprietate. Consumatorii se confruntă, de obicei, cu o gama largă de produse și servicii care pot satisface o nevoie dată.

  Consumatorii aleg ce să cumpere pe baza propriilor percepții ale valorii (prețul) pe care o oferă diverselor produse și servicii.

  Piața (locul) reprezintă un ansamblu de relaţii de schimb între oameni, aflaţi în postura de consumatori şi producători la un anumit moment al manifestării lor ca participanţi la diviziunea socială a muncii.

  Promovarea, ca unul din domeniile cele mai empirice ale acţiunii marketingului, se exprimă în “ansamblul de acţiuni şi mijloace de informare şi atragere a cumpărătorilor potenţiali către punctele de vânzare, în vederea satisfacerii nevoilor şi dorinţelor acestora şi implicit a creşterii eficienţei economice a activităţii întreprinderii producătoare” (D. Patriche “Marketing industrial” Ed. Expert, Bucureşti 1994, p.215).

  Modulul ”Bazele marketingului” constituie un ghid util pentru antreprenori în contextul unui mediu economic tot mai competitiv. Cu atât mai mult, acesta este important de parcurs pentru antreprenorii din mediul rural pentru a contrabalansa eventualele dezavantaje conferite de locație.

  Guest access
 • Modulul ”Bazele contabilității și gestiunii financiare”, furnizează viitorilor antreprenori setul de informații de bază pentru înțelegerea sistemului financiar-contabil al unei firme. Procesul de identificare, înregistrare și comunicare a operațiilor economice  este unul indispensabil funcționării unei afaceri. Acest proces influențează managementul, marketingul, strategia de investiții a firmei de controlul lui depinzând succesul unei afaceri. Capacitatea de a genera fluxuri de numerar viitoare presupune ca întreprinderea să înregistreze venituri din activitatea desfăşurată, iar ca urmare a utilizării resurselor existente să înregistreze cheltuieli. Totodată, pe parcursul acestui proces sunt utilizate instrumente specifice precum bilanțul, care exprimă poziţia financiară a întreprinderii în unităţi monetare prin corelaţia dintre bunurile economice, sursele de finanţare şi rezultatele obţinute la sfârşitul unei perioade contabile și contul procedeul folosit în mod curent pentru gruparea, ordonarea şi sistematizarea informaţiilor, pentru evidenţa şi înregistrarea valorică şi uneori cantitativă în ordine cronologică şi sistematică a existenţei şi mişcărilor unui bun economic. In activitatea zilnică a unei firme, cunoașterea documentelor financiar - contabile și a rolului acestora este de asemenea importantă. Începând cu factura, avizul de însoțire a mărfii, chitanță, registrul de casă și continuând cu nota de recepție și constatare diferențe, bonul de predare, fișa de magazie și raportul de producție toate reprezintă elemente din limbajul specific al contabilității. Modulul se încheie cu prezentarea organizării evidenței contabile în partidă simplă, opțiune posibilă pentru cei ce desfășoară activități economice de o complexitate mai redusă.

  Modulul ”Bazele contabilității și gestiunii financiare„ cuprinde și o serie de exerciții practice pentru a sprijinii viitorii antreprenori să se familiarizeze cu un domeniu aparent dificil.

  Guest access
 • Modulul ”Elaborarea planului de afaceri” oferă cursanților cunoștințele necesare planificării în detaliu a propriei afaceri. Planul de afaceri este util nu numai finanțatorilor externi, fiind pentru aceștia sursa principală cunoaștere a viitorilor parteneri, ci şi proprietarilor firmei pentru a îi sprijini să obțină o perspectivă globală, reală asupra activității desfășurate.

  În cadrul modulului sunt prezentate manierele de realizare și aspectele indispensabile din planul de marketing al întreprinderii, planul de afaceri în faza de început precum și din cel construit în perioada activității curente. Din momentul construirii unui plan de afaceri atent fundamentat, este importantă orientarea atenției spre analiza performanțelor firmei prin evaluarea indicatorilor financiari.

  Pentru dezvoltarea afacerii accesarea diverselor surse de finanțare reprezintă în numeroase cazuri singura cale pentru reușită. Aceasta este definită ca dislocarea resurselor de capital de la cei cu excedent de resurse (investitorii) spre cei care au nevoie de acestea (agenţii economici) prin intermediul unor instrumente şi mecanisme specifice în cadrul unor pieţe organizate.

  Modulul se încheie cu prezentarea unui studiu de caz prezentând elaborarea unui plan de afaceri în cazul activităţilor cu specific rural non-agricol. Posibilitatea de multiplicare a unor astfel de modele confirmă că printr-o abordare bazată de profesionalism, afacerile pot avea succes indiferent de locație.

  Guest access
 • Modulul  ”Demararea unei afaceri” reprezintă ultimul din gruparea de competențe ”Competențe antreprenoriale” oferind cursanților, viitori antreprenori setul de informații utile pentru înregistrarea și demararea unei activități economice. După ce s-a decis forma juridică a viitoarei firme urmează parcurgerea traseului specific pentru înființarea efectivă.

  Etapele acestui proces sunt următoarele: 1. Realizarea dosarului de înființare, 2. Înregistrarea la Registrul Comerțului, 3. Obținerea documentelor după înregistrarea la Registrul Comerțului și desfășurarea activităților necesare după înregistrare.

  Procedura autorizării funcţionării societăţii se realizează prin Biroul Unic, organizat în cadrul Oficiului Registrului Comerţului, el cuprinzând reprezentanţi ai autorităţilor publice competente  să elibereze autorizaţiile cerute de lege.

  Este importat din acest stadiu ca viitorul antreprenor să analizeze realist opțiunea luând în considerare toți factorii importanți. (taxe, accize, salarizare personal etc)

  Modulul include și o succintă prezentare a managementului afaceri. Înainte de a exista efectiv, orice afacere se naşte în mintea întreprinzătorului, parcurgând din faza de concepţie câteva etape : la început este ideea de afacere, apoi se naşte o viziune pentru realizarea căreia este nevoie de o strategie, iar pentru aplicarea strategiei este necesar un plan de afaceri. Asumarea acestei sarcini revine viitorilor întreprinzători / manageri, deoarece astfel vor putea să se pregătească pentru viitoarele presiuni inerente a mediului de afaceri.

  În cele din urmă sunt prezentate o serie de opțiuni pentru creșterea veniturilor atăt prin metode de finanțare clasice cât și prin opțiuni precum: plasamentele bancare și monetare, depozitul bancar la termen, fondurile de investiții și investițiile în obligațiuni, în cadrul unui ghid de investiții personale.

  Guest access

Omite ştiri site

Ştiri site

Imaginea Andras Tanczos
Cursurile au început! Mult succes și zile cu folos!
de către Andras Tanczos- miercuri, 27 iulie 2011, 01:22
 

Cursurile au început! Mult succes și zile cu folos!

 

Omite Navigation

Navigation

Omite Meniu principal

Meniu principal

Platforma de e-learning a proiectului „Îmbunătățirea calității resurselor umane în mediul rural și promovarea antreprenoriatului în activități non-agricole„ vine în completarea cursurilor, oferind posibilitatea interacțiunii online dintre lector și cursant.

Omite Calendar

Calendar

Du Lu Ma Mi Jo Vi
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 Azi marţi, 21 august 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31