Antreprenoriat Rural

Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în mediul rural
şi promovarea antreprenoriatului în activităţi non-agricole

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Despre parteneri

1. Fundația Civitas pentru Societatea Civilă

Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă urmăreşte stimularea dezvoltării locale şi regionale.

Fundaţia Civitas a fost fondată în 1992, motivaţia principală fiind nevoia creşterii capacităţii administraţiei publice  locale, nevoia stimulării implicării  cetăţenilor în luarea deciziilor, precum şi  dezvoltarea resurselor umane prin oferirea  unor cursuri de calitate.

Din 2007 organizaţie este furnizor acreditat de formare profesională de către CNFPA.

Website: www.civitas.ro

2. CAR

Centrul de Asistenţă Rurală – CAR este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată de către Fundaţia Soros  România, activă de peste 10 ani în domeniul dezvoltării rurale.

Misiunea CAR:
Crearea şi consolidarea capacităţilor locale pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale.

Domeniile de acţiune CAR:

  • Dezvoltare instituţională
  • Dezvoltare comunitară
  • Dezvoltare economică şi antreprenorială
  • Educaţie şi formare de-a lungul vieţii
  • Studii, strategii, evaluări
  • Contribuţie la influenţarea politicilor şi programelor publice asupra dezvoltării rurale

Website: www.rural-center.org

3. EOS

Misiune: Alfabetizarea digitală şi e-incluziunea tuturor membrilor comunităţii pentru a putea funcţiona şi beneficia de oportunităţile societăţii bazate pe cunoaştere.

Direcţii prioritare de dezvoltare:

  • Introducerea şi dezvoltarea unor programe de formare şi perfecţionare a cadrelor didactice în domeniul noilor tehnologii dedicate sectorului educaţional preuniversitar.
  • Dezvoltarea unor programe destinate comunităţii mai largi, cu accent pe utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi comunicaţionale.

Website: www.eos.ro

4. Asociaţia Culturală Educativăşi pentru Sănătate GEOMUJER XXI

Obiectivul principal al asociaţiei este promovarea dezvoltării locale, susţinând promovarea colectivă a factorilor umani în special persoanele defavorizate. Acest obiectiv are ca prioritate formarea unei pături socio – economice care să ducă la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, muncă, relaţii şi comunicare a societăţii în general. Pentru atingerea acestor obiective, ne propunem: – Promovarea diversificării economice, recuperarea patrimoniului arhitectonic şi cultural, aplicarea de NN.TT(noilor tehnologii), formarea resurselor umane.

Asociaţia GEOMUJER XXI are experienţă vastă în managementul proiectelor cu finanțări europene în domeniul formării profesionale prin cursuri finanțate de fundația Tripartită pentru formarea la locul de munca (FTFE), împreună cu Fondul Social European (FSE) TINERII AGRICULTORI: Egal Lider. Încadrarea în muncă, în mediul rural ; s-au încadrat în muncă în jur de 575 de persoane din mediul rural (femei, tineri şi şomeri). Proiecte sociale îndreptate către grupuri vulnerabile: femei, în special femeile din mediul rural, proiecte desfășurate în colaborare cu autoritățile publice locale, prin fonduri publice şi private.

Website: GeoMujer

Ești aici: Home Parteneri